Đóng

11/08/2018

Phần thưởng dành cho bất kỳ khách tham gia lựa chọn màu !

 

Phần thưởng dành cho bất kỳ khách tham gia lựa chọn màu

 

http://colors.homejoy.com.vn/

 

10 khách hàng may mắn đã hoàn thành lựa chọn màu theo sở thích của mình sẽ nhận được thẻ nạp điện thoại trị giá 100.000vnd vào ngày 05/10 đến ngày 05/11 năm 2018.

Công ty sẽ chọn khách hàng theo ngẫu nhiên. Công ty sẽ gửi mã số thẻ trực tiếp cho khách hàng may mắn sau thông báo.

Khách hàng loại:
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Tên khách hàng:
Khu vực:
E-mail:
Phone:

Tin tức Related